BMI, Body Mass Index, angir forholdet mellom vekt og høyde og brukes for å se om en person er over eller under normal vekt.

Her kan du beregne din BMI og finne ut hva den betyr.

Angi vekt(kg):
Angi høyde(cm):


Din BMI:
Resultat:

godkjenning 200x150

Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning

Se vår gunstige pris

Gastric Sleeve kun kr. 87.850,-

Prisen er inkludert livsstilkurs og 1 års oppfølging. Du får også mulighet til å delta på senere livsstilkurs. Vi vil også følge deg i ytterligere 2 år ved å sende deg motiverende informasjon om kosthold, mosjon etc - Gratis.

Ønsker du annen oppfølgingskontakt for en lengre periode, se "Steg for steg" punkt 6.
Prisene gjelder fra 15.06.15

Hva er BMI

Body Mass Index

BMI, Body Mass Index, angir forholdet mellom vekt og høyde og brukes for å se om en person er over eller under normal vekt. Ulike kilder har forskjellige terskler for ulike vekt klasser. Tabellen nedenfor viser WHO-erklærte grenser fra 1985. Tabellen gjelder kun for voksne. For barn og unge gjelder andre begrensninger som varierer med alderen.

Vektklasser

Kvinner

Undervektig

<18,6

Normalvektig

18,6 – 23,8

Overvektig

23,8 – 28,6

Kraftig overvektig

>28,6

 

Vektklasser

Menn

Undervektig

<20

Normalvektig

20 – 25

Overvektig

25 – 30

Kraftig overvektig

>30